Raspon cijena: Od do

Uporedi nekretenine

Pogledajte neka od čestih pitanja kako biste saznali više o kupovini, prodaji ili rentiranju nekretnina. Tu smo za vas da zajedno prođemo kroz svijet nekretnina.

Koliki je porez na promet i ko ga plaća?

Porez na promet nepokretnosti iznosi 3% od ukupne procijenjene vrijednosti nepokretnosti. Porez na promet nepokretnosti je proporcionalan i iznosi  3% poreske osnovice. Poreska osnovica poreza na promet nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti u trenutku njenog sticanja. Stopa poreza na nepokretnosti je proporcionalna i moze iznositi od 0,10% do 1,00% tržišne vrijednosti nepokretnosti, a njenu visinu određuje opština svojom odlukom, u zavisnosti od vrsta, lokacije, kvaliteta i starosti nepokretnosti. Obaveznik poreza na promet nepokretnosti je sticalac nepokretnosti.

Da li se kupovinom nekretnine za život oslobađam plaćanja poreza na promet?

Da. Ako ne posjedujete nekretninu na teritoriji Crne Gore oslobođeni ste plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za nekretninu površine do 20 m2. Ukoliko kupljena nekretnina ima više od 20 m2, porez na prenos apsolutnih prava plaćate samo na razliku u kvadraturi. Na svakog člana porodičnog domaćinstva, koji ne posjeduje nekretninu, a živi sa vama u zajedničkom domaćinstvu, oslobođeni ste plaćanja poreza na dodatnih 20 m2.

Koliki je zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na promet?

Zakonski rok za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana od ovjere ugovora o kupoprodaji. Porez na promet treba platiti u roku od 15 dana od donošenja rješenja, nakon čega se vrši plaćanje kamate za svaki dan kašnjenja. Ovjereni primjerak se takođe predaje Upravi za nekretnine radi upisa vlasništva na ime kupca. Zakonski rok za upis je 60 dana.

Ukoliko ste kupac prvog stana biće vam potrebna dodatna dokumentacija:
– Izjava kupca prvog stana koja se ovjerava kod notara
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu
– Uvjerenje o prebivalištu
– Uvjerenje Gradske uprave za javne prihode – odjeljenje opštine na kojem ste imali prebivalište da se ne dužite za godišnji porez na imovinu. Ukoliko ste imali prebivalište na više gradskih opština, poresko uvjerenje vam treba iz svake.

Za svakog narednog člana domaćinstva vam je potrebna ista dokumentacija.

Poslije prijema rješenja sa razrezanim porezom, imate rok 15 dana da uplatite navedeni iznos i dokaz o uplati dostavite nadležnoj filijali Poreske uprave kako biste dobili potvrdu o regulisanom porezu na promet.

Kako da prodam i kupim stan istovremeno?

Apsolutno najčešće pitanje upućeno nama posrednicima!
Kako su kod nas u 90% slučajeva vezane trgovine – tj. da bi neko kupio drugu nepokretnost mora prvo da proda onu u kojoj živi, sigurnost, zaštita i sinhronizacija cijelog posla su ključni.

– Prvi korak je prodaja nekretnine, koja počinje potpisivanjem predugovora i prijemom kapare (obično u iznosu od 10%). U predugovoru koji pruža maksimalnu pravnu zaštitu obijema stranama u kupoprodajnom procesu definiše se i datum – rok za isplatu kupoprodajne cijene u cijelosti koji prati primopredaja nepokretnosti. Taj rok u zakonu nije definisan već ga ugovorne strane saglasno dogovaraju (najčešće 45-60 dana od potpisivanja predugovora). U predugovoru vezano za datum stoji formulacija – najkasnije do, te ukoliko se stvore uslovi da isplata bude ranije ne postoji nikakva prepreka.

– Drugi korak predstavlja slatku muku – odabir nove nekretnine. Sa jasno definisanim parametrima i realnim zahtjevima, uz naravno iskusnog agenta, ovaj korak ne bi trebalo da predstavlja problem, posebno imajući u vidu broj nepokretnosti koji se u Podgorici nudi na prodaju. Sa jasno odabranom lokacijom, poznatim zahtjevima za sprat i grijanje, kao i stepenom sređenosti buduće nekretnine, agent ili menadžer «Milena Vujovic» nekretnina će vam u kratkom roku pokazati veliki broj kvalitetnih nekretnina kako iz sopstvene ponude, tako i iz ponude kolega iz ostalih agencija. Određenim brojem kvalitetnih gledanja već poslije desetak dana trebalo bi da je svaki bivši prodavac već odabrao budući stan i kao kupac potpisao predugovor za kupovinu sa istim datumom isplate i primopredaje koji se pojavljuje na predugovoru o prodaji.

Zbog specifičnosti posla savjetujemo vam da cijeli posao kupoprodaje povjerite jednoj agenciji koja bi preuzela odgovornost usklađivanja rokova, isplate kupoprodajne cijene i ulaska u posjed i niza drugih pratećih radnji koje su vezane za jednu kupoprodaju.

Kako da prodam stan/kuću/lokal/plac?

Lako, na pravom ste mjestu! Pozovite našu agenciju i MI ćemo brzo i efikasno odgovoriti svim radnim zadacima.

U veoma kratkom roku kontaktiraće vas naš iskusni agent, zakazati vam sastanak, doći do vas i sa vama realno proceniti i trenutno pozicionirati vašu nepokretnost na tržištu. Agent ce izvršiti kontrolu vaše dokumentacije i ukazati na eventualne nepotpunosti i kako ih otkloniti. Dogovorićete se oko uslova prodaje, oglašavanja i pokazivanja potencijalnim kupcima.

Prodaja može da počne!

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnost u Crnoj Gori?

Strani državljani mogu da kupe nepokretnosti u Crnoj Gori i da nesmetano postanu njihovi vlasnici. Država se ogradila da se jedino prirodna bogastva, poljoprivredno zemljište i zemljište od opšteg značaja ne mogu prodati. Porez na promet nepokretnosti takođe iznosi 3% od ukupne procijenjene vrijednosti nepokretnosti.

Prenos prava korišćenja struje, vode, komunalija, telefona?

Pitanje prenosa prava se reguliše ugovorom. Ugovorom se ide u vodovod, poštu, komunalno i elektrodistribuciju radi promjene vlasnika. Od trenutka promjene obaveze idu na novog vlasnika.

Kako da kupim stan/kuću/lokal/plac?

Unesite osnovne podatke u upitnik na našem sajtu i dobićete cjelokupan izbor po zadatim parametrima. Nakon što nas kontaktirate, u najkraćem roku pozvaće vas naši agenti i menadžeri prodaje zaduženi za nepokretnosti koje ste izabrali i dogovoriti se sa vama kada ćete ih i pogledati.

Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti?

Razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, a na neuknjižene ne, što znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko kredita banke i firme. Neuknjiženi stanovi time ne gube vrijednost, niti ih treba izbjegavati, jer je sam zakonodavac odredio da nema razlike između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti, a vlasništvo se dokazuje ovjerom ugovora o kupoprodaji kod javnog izvršitelja (notara) nadležnog za opštinu u kojoj se nepokretnost nalazi, ili nekim drugim pravosnažnim rješenjem i upisom prava svojine u zemljišnim knjigama ili katastru nepokretnosti.

Kako se vrši isplata kupoprodajne cjene?

Isplata kupoprodajne cijene vrši se transferom novca sa računa kupca na račun prodavca u banci, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Postoji mogućnost i gotovinskog plaćanja.

Kako da uknjižim nepokretnost?

Potrebno je da sam objekat gdje se nalazi nepokretnost bude snimljen i ucrtan, kao i da za njega postoji pravosnažna građevinska i upotrebna dozvola na ime investitora koji je sagradio predmetni objekat i od tog trenutka ovjeren originalni primjerak ugovora o kupoprodaji, kojim će trenutni vlasnik dokazivati svoje vlasništvo.

Šta je potrebno od dokumentacije za prodaju nepokretnosti?

Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, odnosno izvod iz lista nepokretnosti.

Koliko iznosi agencijska provizija pri prodaji nepokretnosti?

Agencijska provizija iznosi 3% od ukupne ugovorene prodajne cijene i naplaćuje se prodavcu nepokretnosti u roku od 7 dana od isplate ukupne prodajne cijene, putem računa.